Tuesday, April 26, 2011

Tilliden til KU skal genoprettes

Berlingske d. 26. april, 2011 (1. sektion side 24) Debat:
Tilliden til KU skal genoprettes
opinion
Af BJARKE LINDEMANN JEPSEN, Næstformand Studenterrådet, KU

PENKOWA -SAGEN. Med min hang til krimier er der et element ved Penkowasagen, der fascinerer mig: hvordan man med snuhed kan skjule sandheden i 'glimmer og avispapir'. Der må være flere krimiforfattere, der ærgrer sig over, at de ikke fik idéen, inden den blev skinbarlig virkelighed.
For historien om Milena Penkowa er med krimiagtig spænding gået voldsomt for sig. For hvordan kan det gå til, at én enkelt stjerneforsker kan lægge tusind forskere på et helt fakultet ned? Mange gerningsmænd har været i søgelyset. En studentermedhjælper har været udsat for falsk anklage. Bedømmelsesudvalg er blevet misforstået og har følt sig trådt over tæerne - og med rette. Forskere har startet underskriftindsamlinger. Og Penkowa har selv skudt igen. Mistænkeliggørelsen af ledere og kolleger i denne sag har larmet så meget, at man var ved at glemme, hvem skurken var.
Jeg har stor forståelse for, at man føler sig trådt på i denne sag - og jeg tror også, der er mange, der ser rektor som den egentlige skurk. Men vi må trods alt forholde os til, at Kammeradvokaten slår fast, at rektor i denne sag ikke har forbrudt sig mod loven eller har misbrugt sit embede. Når vi i Studenterrådet alligevel har talt for en uvildig undersøgelse, er det fordi sagen om Penkowa rækker helt ind i Videnskabsministeriet. Vi ved, at Helge Sander har en personlig relation til Penkowa, og vi ved, at der har været en konflikt mellem ministeriet og forskningsrådet.
Lad os få det undersøgt, ligesom Kammeradvokaten har undersøgt forholdene internt på KU! Rektor undskyldte i sidste uge. Og der har virkelig været noget at undskylde. Vi har i Studenterrådet særligt kritiseret, at KUs administration tilsidesatte en studentermedhjælpers ellers berettigede krav på hjælp. Men vi har samtidig hæftet os ved, at KU har fulgt op med en række tiltag, bl. a. en studenterombudsmand.
Når det er sagt, skal der ske mere grundlæggende ændringer på KU, hvis undskyldningen skal have nogen form for relevans. Det skal ikke kun ske for at tækkes KUs internationale omdømme, men i langt højere grad for at sikre, at de studerende og ansatte på KU igen får tillid til universitetet og dens forskning. Her har rektoratet en kæmpe opgave, og her må man tage sit ansvar seriøst. Vi har tillid til, at rektoratet kan løfte opgaven. Men det sker ikke ved at lave handleplaner om forskningsetik. Det sker med konkrete forandringer i dialog med de ansatte og de studerende.

[intern ref.: Bjarke Lindemann Jepsen: Tilliden til KU skal genoprettes, Berl. 26/4-2011]

No comments:

Post a Comment