Friday, April 22, 2011

Fondspenge kan være endt i Penkowas lommer

citat:
Weekendavisen d. 20. april, 2011 (1. sekts. 6)
Så er det jo et mareridt
Penkowasagen. Hjerneforskeren har fået ti millioner kroner i forskningsstøtte, som Københavns Universitet har svært ved at finde.

Af POUL PILGAARD JOHNSEN

Mens stormen om den bedrageridømte og uredelighedsmistænkte hjerneforsker Milena Penkowa i de seneste uger så småt er begyndt at løje af i pressen, har sagen internt på Københavns Universitet udviklet sig til et sandt mareridt: Der er for nylig fundet mere end 100 forskningsbevillinger på samlet omkring ti millioner kroner til Penkowa fra private fonde, som ingen på nuværende tidspunkt ved, hvad er blevet brugt til eller hvor befinder sig, en af universitetets mest markante forskere, professor Bente Klarlund Pedersen, er blevet meldt til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) for medviden om Milena Penkowas forskningsmæssige fusk, og den planlagte internationale gennemgang af hele Penkowas forskning efter anbefaling af Det Frie Forskningsråd har vist sig at indebære så mange juridiske problemer, at den ikke umiddelbart kan sættes i værk. (...)
***

[intern ref: Poul Pilgaard Johnsen: Så er det jo et mareridt, Weekendavisen 20/4; Ritzau: Fondspenge kan være endt i Penkowas lommer, 20/4-2011.]

No comments:

Post a Comment