Wednesday, April 13, 2011

Penkowa-sagen - arkivets oversigt

[Oversigt over de i arkivets (nu lukkede version 1) arkiverede artikler om Penkowa-sagen, som dækket af dagspressen 2010-2011. Om årsagen til arkivets lukning – juridiske trusler om sagsanlæg fra Asger Westh og Dansk Journalistforbund – se her . Listen vil løbende opdateres (red.)]

Selve sagens udvikling, inkl. kommentarer m.v.:
Perspektivering, analyser, kommentarer:
Andre dokumenter
Andre oversigter

No comments:

Post a Comment