Tuesday, April 12, 2011

Central indholdsoversigt

A) for arkivets version 2.0

(under konstruktion)


B) for arkivets version 1
Note: Da listen nedenfor er hentet fra arkivets version 1 og de fleste ting ligger her, vil mange links være "døde" da de henviser til et lukket arkiv som kræver særlig adgangstilladelse (se her). Det materiale, som kan flyttes vil efterhånden blive det.

Indholdsoversigt:
1. Oversigt over dokumenter i arkivet (klik på link)
2. Oversigt over opsamlinger efter tema (nedenfor)
3. Love, bekendtgørelser m.v. (nedenfor)
4. Andet (nedenfor)


2. Oversigt over opsamlinger efter tema
Denne oversigten rummer fragmenter opsamlet på enkeltsager o.l., temmelig usystematisk, men til løbende revision og opdatering. (Ved søgninger, brug også "etiketter" og bloggens egen søgefunktion.)
Andre større sager (links til opsamlinger m.v.)
3. Love, bekendtgørelser m.v.
4. Andet

No comments:

Post a Comment