Monday, April 11, 2011

Oversigt over materiale i arkivets 1. version

Her følger en oversigt over materialet i arkivets 1. version (som pga. ophavsretslige problemer, jf. historien her, nu er lukket). Links henviser, hvis ikke andet er angivet, til dette lukkede arkiv. Ofte vil man via google kunne finde indholdet, der henvises til.
Nedenfor angives indhold op til april 2011, hvor det overgik til et lukket site, der kræver særlig adgangstilladelse (kontakt Curt Hansen, email: curthansen2 [at] gmail . com ), men fortsat opdateres, bl.a. til forskningsbrug.

Oversigten er kronologisk ordnet efter dokumenternes egen dato.

1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

2006
2007
2008

2009
Oversigten er kronologisk ordnet efter dokumenternes egen dato. (Den dato hvor de blev uploaded til arkivet vil ofte være en anden). Links henviser til arkivet på denne blog; teksternes oprindelige kilde (fx en oprindelig URL) findes i den enkelte tekst.
2010
Oversigten er kronologisk ordnet efter dokumenternes egen dato. (Den dato hvor de blev uploaded til arkivet vil ofte være en anden). Links henviser til arkivet på denne blog; teksternes oprindelige kilde (fx en oprindelig URL) findes i den enkelte tekst.

2011 (frem til april)


Addendum: Penkowa-sagen 2010-11 (frem til april)


— Selve sagens udvikling, inkl. kommentarer m.v.:
Perspektivering, analyser, kommentarer:
— Andre dokumenter (Penkowa-sagen)
— Andre oversigter (Penkowa-sagen)

2 comments:

 1. Brug af god biobrændstof kan reducere 50% af forureningen. Mens der i vinteren, hvis dit brændstof giver lang tid opvarmning med mindre brændstofforbrug. Det er skridt, du tager for at holde stemning og natur sikker. Tak for den niche posten.

  ReplyDelete
 2. Region H har et særdeles uetisk samarbejde med et Novo ejet "hospital"  af emil bier

  Fakta:
  Den amerikanske læge dr. Andersson fandt allerede i 1983 ud af at diabetes 2 patienter kunne undvære insulin efter kort tid hvis de gik over til en lavglycæmisk vegetarisk diæt, HFC diæt. Denne viden ser ikke ud til at kunne indføres her i landet idet medicininteresser tilsyneladende er vigtigere end diabetes patienters helbred. Diabetes patienter har op til 200 gange større dødelighed end befolkningen og risikerer at dø af insulinschok, mens man ikke kan få dødeligt insulinschok ved vegetarisk diæt.
  Normalt forventer man at læger behandler patienter så godt som muligt. Og det er da også normen i de fleste tilfælde.Men i et tilfælde hvor region H har et formaliseret samarbejde med en medicinfabrik synes denne balance at kippe over.

  Region h har her pr 1. januar underskrevet en kontrakt med det Novo ejede Steno hospital om at behandle måske op til 5.000 diabetespatienter om året svarende til en omsætning på ca 70 mill kr. Til år 2018. Alene det at en insulinfabrik behandler diabetespatienter kan man undre sig over. Og man undrer sig mere over dette samarbejde hvis man læser kontrakten mellem parterne.
  I aftalens par 4 fremgår det at der er tale om "etiske standarder og behandlingsmæssig uafhængighed". Det kan undre at en insulinfabrik har uafhængighed og etik henne når samme kontrakt angiver at man ikke har brugt een krone på diætbehandling i 2011 og 6,3 mill på insulinpumper.Steno skal endvidere varetage hovedfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for intern medicin og endokrinologi.

  I diabetesbehandling indgår altid kostvejledning som et meget vigtig forudsætning for en god blodsukkerregulering. Derfor kan det undre at regionen laver aftale med et fabriksejet "hospital" som i 2011 ikke brugte een krone på diætvejledning.
  Selvom rigshospitalet og vel også andre hospitaler har god erfaring med patienter der har været på insulin og som er overgået til en høj fiber diæt a la Dr Andersson så de kunne undvære insulin har denne viden ikke fået lægerne til at forandre deres dødelige recepudskrivning af insulin. Dette forekommer særdeles bekymrende. Mere uetisk kan denne behandling ikke være.

  Dødeligheden for diabetespatienter er langt større end for den almindelige befolkning - op til ca 200 gange - idet insulinbehandlede patienter ikke kan få balancen mellem insulin og indtagelse af fødevarer til at passe. Enten tager de for meget insulin som de kan dø af eller spiser de for meget og så får de eller kan få alvorlige komplikationer såsom amputation blindhed, nerve/føle problemer, tidlig død etc

  Novos primære interesse er vel at man ikke behandler diabetespatienter med diæt, og jeg har da også et afslag fra det såkaldte "Diabeteshospital" "Steno".

  På den måde ligger Danmark behandlingsmæssigt i bunden af den diabetiske rådgivning, mens der i kontrakten med det offentlige gives det modsatte indtryk.Københavns universitet har da også et metabolisk center betalt af Novo der ikke må forske i diæt ( brev fra dekan Ulla Wewer). Desuden er dette centers årsrapport 2012 hemmelig.  Det USA baserede Joslin/Harward diabetes institute har da også en større vejledning omkring kost, der intet har med de danske råd at gøre der vel er finansieret af diabetes og mejerindustrien
  mv......

  Omkring århundredeskiftet behandlede en dansk læge sukkersyge godt på kommunehospitalet med grøntsager - siden producerede han insulin, han hed Hagedorn..........som nu er en del af Novo.
  dokumentation: emilbier@gmail.com patienthistorier mv.

  Emil Bier
  63, Randersgade,
  2100, Ø
  Copenhagen
  Denmark


  ReplyDelete