Tuesday, April 12, 2011

Om forskningspolitisk arkiv 2.0

Formålet med dette Forskningspolitisk Arkiv 2.0 [ http://forskningspolitiskarkiv.blogspot.com/ ] er at at bevare og tilgængeliggøre væsentlige dokumenter og debatindlæg i den forskningspolitiske debat til brug for alle interesserede, såvel den brede offentlighed som personer, der har særlig interesse i universitets- og forskningspolitik.

Selvstændige indlæg til publicering her på arkivet modtages dog gerne, ligesom relevante dokumenter, der ønskes lagt ud eller lækket (email: curthansen2 [@] gmail . com ).

Fokus for Forskningspolitisk Arkiv 2.0 er forskningspolitik og universitetspolitik. Dermed vil der også i et vist omfang være materiale vedrørende uddannelsespolitik, om uddannelsernes struktur og udvikling, samspillet mellem forskning og forskningsbaseret undervisning m.v.

Forskningspolitisk Arkiv 2.0 vedligeholdes af undertegnede for at tilgængeliggøre materiale til den fri debat og til studier i forsknings- og universitetspolitik. Om undertegnede, Curt Hansen, se mere her... på bloggen omhandlende arkivet.

Arkivet i version 1 ( http://forskningsfrihed.blogspot.com/ ) var oprindeligt tættere knyttet til bloggen Forskningsfrihed? [ http://professorvaelde.blogspot.com/ ], der fungerer som en egentlig gruppe-blog, mens Forskningspolitisk Arkiv i begge versioner fungerer som – arkiv! Efter aftale med gruppen bag Forskningsfrihed? skal understreges, at de to blogs er indbyrdes uafhængige og har hver sin redaktion.

Dansk Journalistforbund mente i marts-april 2011, at arkivet i version 1 krænkede ophavsretten (om denne sag, se her) – derfor oprettedes denne nye og ophavsretsligt mere skudsikre version 2.0.
Version 1 er nu omdannet til et lukket internet-site for forskere og andre som arbejder indenfor emneområder som forskningsanalyse og uddannelsesforskning, dvs. for særligt interesserede personer. Kontakt Curt Hansen for yderligere oplysninger.

No comments:

Post a Comment