Wednesday, April 20, 2011

Jyllands-Posten kommer Forskningspolitisk Arkiv til undsætning

Jyllands-Posten kommer Forskningspolitisk Arkiv til undsætning
Jyllands-Posten sørger for fornyet interesse for arkivet efter flytningen til et nyt website og deraf følgende forvirring om sitets placering. Det strømmer nu til med nye læsere, efter at avisen i dag omtaler hetzen fra Dansk Journalistforbund imod arkivets arbejde. Vi takker og bringer omtalen nedenfor.
af Curt Hansen

Nogle læsere var forvirret over arkivets ændrede redaktionelle linie, og andre kunne simpelthen ikke finde os på nettet (nu her på forskningspolitiskarkiv.blogspot.com), efter at arkivet i sin hidtidige version 1 lukkede dørene og fra i onsdags kun indbød læsere, der allerede var redaktionen bekendt, eller som henvendte sig med begrundet, fx forskningsrelateret, ønske om særlig adgang.

Efter tilskyndelse fra journalist og Cavlingprisvinder Asger Westh, som følte sig krænket over arkivets gengivelse af et udsnit af hans bidrag til den omfattende litteratur om sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa, fulgte Dansk Journalistforbund op på sagen, og fremførte trusler om uhyrlige erstatningskrav overfor arkivets redaktør, dvs. undertegnede (se dokumentation her).

Det er derfor på sin plads at understrege, at arkivet ikke på nogen måde ønsker at krænke hverken journalister eller andre skribenter, og at arkivet altid, så vidt vi overhovedet har haft adgang til informationen, har angivet data om forfatternavn og udgivelses-tid og -sted for enhver tekst, arkivet har gengivet. Vi mener i al beskedenhed at vi gennem vores virke har bidraget til et alment oplysningsformål, nemlig på struktureret vis at udvikle et lovende fragment af en egentlig vidensbase for vores stofområde, forskningspolitik (og vi er i øvrigt vidende om, at journalister selv har haft glæde af dette redskab). Vi mener, at det for de journalister, der har kunnet se deres tekster gengivet på version 1 af websitet, skal ses som udtryk for udmærkelse og anerkendelse af deres virksomhed. Det er fx langt fra alt, der skrives om Milena Penkowa, der kvalificerer som interessant for arkivet. Desuden skal det understreges, at redaktionen af arkivet har ingen intention om eller interesse i at tilskrive eller forbinde enkelte forfattere/journalister med bestemte forskningspolitiske synspunkter, og at vi heller ikke har indicier for at vore læsere bringes til at tro noget sådant. Vi sætter således ikke spørgsmålstegn ved den intellektuelle ophavsret til de i version 1 gengivne tekster, men vi har med den ændrede redaktionelle linje og det nye website taget til efterrening, at den p.t. gældende danske lov om ophavsret er håløst forældet og alt for let lader sig misbruge, sådan som journalistforbundets jurister gør i denne sag til at forfølge tilfældige aktive brugere af internettet.

Derfor var det en glæde at se, at en anden journalist fra Jyllands-Posten, uden vores tilladelse, gengav vores foto (fra omtalen her af netværket bag gruppebloggen Forskningsfrihed?) hvorfor vi kvitterer, og nedenfor gengiver et kort udsnit af denne artikel.

***


Jyllands-Posten d. 20. april, 2011 (Erhvervs & økonomi side 15)
Anonym lektor og blogger bag omfattende brud på ophavsretten
OPHAVSRET: I en af de største sager om brud på ophavsretten har Dansk Journalistforbund vredet armen om på en anonym blogger.

Af JACOB BREJNEBØL KNUDSEN

Dansk Journalistforbund udkæmper i øjeblikket en speget sag om ophavsret med en anonym universitetslektor som den egentlige hovedrolleindehaver.
Lektoren med dæknavnet Curt Hansen driver bloggen Forskningspolitisk Arkiv og har gjort det siden 2007.
Bloggen har ligget på webadressen forskningsfrihed.blogspot.com, og herfra har personen bag i en lang række tilfælde overtrådt reglerne om ophavsret ved at lægge dagbladsartikler om forsknings- og universitetsmiljøet ud i deres fulde længde.

[intern ref.]

2 comments:

 1. Arkivets læsere har sendt mange støtteerklæringer, her er en af dem:

  "(...) at indlede med en stor tak (...) fordi du bliver ved med arkivet. Det er en GULDGRUBE, og jeg er meget glad for, at det findes.

  Sagen med JP-journalisten er jo helt ude i skoven. Han burde være glad og taknemmelig for at optræde i arkivet: Hvis ikke det det var for arkivet, var han næppe blevet læst af andre end en snæver kreds af faste JP-læsere, og hvor stimulerende kan det dog være, når man skriver om forskningspolitik. Nå, men utak er verdens løn.
  Og så ville jeg som nævnt bare sende et par links, (...)"

  ReplyDelete
 2. Her kommer een til, nu fra en journalist:

  "Jeg vil også gerne bede om adgang til arkivet. Har været glad for det i min dækning og jeg forstår ikke hvorfor, det kan være blevet til en sag, hvis du har citeret forfatter, medie mm.
  Det er super fedt, det hele er samlet et sted og i kronologisk rækkefølge."

  ReplyDelete