Wednesday, April 13, 2011

Læren efter Penkowa

Information d. 13. april, 2011 (1. sektion side 19) Debat:
Læren efter Penkowa
Af Jonas Dahl, universitetsordfører for SF

Penkowa -sagen har rystet universitetsverden, men hvad lærer den os om rammerne for universiteterne? Sagen handler i bund og grund om, at universiteternes faglighed systematisk er blevet overhørt af ledelsen.

Desværre er den dermed også et glimrende eksempel på faren ved centralisering af magten.
Det mener videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) dog ikke. I stedet for mere faglig kontrol ønsker hun at føre skærpet tilsyn med universiteterne. Faktisk byder den nye lovændring på mindre faglig kontrol.

Universitetsloven fra 2003 skbte en uhensigtsmæssig koncentration af magten på universiteterne. Man trak så at sige en primitiv selskabsmodel ned over universiteterne; primitiv fordi der ikke var nogen generalforsamling, der kunne danne modvægt til ledelsen, sådan som man kender det fra selskaber.

Med den nye lovændring, blev der i stedet skruet op for topstyringen, på trods af at topstyring ikke er en hensigtsmæssig form for forskningsledelse.
Den er heller ikke det bedste grundlag for forskningsarbejde. Faktisk centraliseres magten omkring rektor i en sådan grad, at det nærmer sig en enevældig status.
Vi mener helt grundlæggende, at det er en dårlig måde at organisere universiteterne på. Universiteterne er organisationer, der skal basere sig på faglighed og dialog.

Der kan ikke sættes lighedstegn mellem universiteter og virksomheder. SF er ikke allergiske overfor ledelse, men vi vil sikre, at der er balance på universiteterne.
Det er bekymrende, at der i lovforslaget ikke er nogen faglig modvægt til rektor i beslutningsprocessen. Her har man altså hverken taget ved lære af Penkowa -sagen eller sagen om den fyrede rektor, Johan Roos, fra CBS.

Vi ved alle, at det er universiteterne, som skal være med til at løfte fremtidens udfordringer. Derfor er det altafgørende, at vi har en universitetslov, der sikrer de bedste rammer for, at universiteterne kan levere dygtige og veluddannede kandidater samt forskning af international format.

No comments:

Post a Comment