Thursday, April 14, 2011

S åbner for at droppe konkrete mål i udviklingskontrakter

citatuddrag:
Altinget Forskning og Innovation
http://www.altinget.dk/forskning/artikel/s-aabner-for-at-droppe-konkrete-maal-i-udviklingskontrakter
14. april 2011 kl. 23:01
S åbner for at droppe konkrete mål i udviklingskontrakter
NY UNIVERSITETSLOV: Socialdemokraterne åbner nu for at ændre de nye udviklingskontrakter for universiteterne, så videnskabsministeren kun kan fastsætte overordnede strategiske mål og ikke konkrete mål, sådan som lovforslaget ellers lægger op til.
Af Jørgen Skadhede

Universiteterne har skarpt kritiseret, at videnskabsministeren ifølge lovforslaget til den nye universitetslov kan pålægge dem konkrete mål i udviklingskontrakterne.
Ifølge Danske Universiteters høringssvar er der tale om mistillid og detailregulering i modstrid med universitetsevalueringens anbefalinger, når politikerne vil opstille konkrete mål i kontrakterne i stedet for at nøjes med overordnede strategiske mål.

[intern ref: Jørgen Skadhede: S åbner for at droppe konkrete mål i udviklingskontrakter, Altinget 14/4-2011]

No comments:

Post a Comment