Monday, May 30, 2011

Risø - endnu en sektorforskningsinstitution slagtes efter fusionerne

[flere tekster (red.)]
***

Forskerforum nyheder, d. 30. maj,. 2011, http://www.forskeren.dk/?p=1671
RISØ-ansatte: Pallesen bruger salamimetode?
af FORSKERforum

Risø-direktør Henrik Bindslev forlod til stor overraskelse for medarbejderne på Risø sin post for to måneder siden. Officielt var det en sideordnet forfremmelse til en post, hvor han skulle styrke DTUs europæiske forskningssamarbejde. Men sandheden var nok nærmere, at han strittede imod DTU-rektor Pallesens planer for Risø og derfor var han i vejen. Det scenario bekræftes af, at Bindslev nu er flygtet til en stilling som prodekan i Aarhus.

I stedet blev Pallesens højre hånd, DTU-prorektor Anders Bjarklev, konstituteret Risø-direktør. Og uden en direktør med rødder i institutionen til at beskytte Risø, er der blevet fri bane for DTU-ledelsen til at gennemføre nedskæringer og omlægninger. DTU-kilder omtaler disse som ”nødvendige omstruktruktureringer og fusioneringer”, men afviser, at der er tale første trin i en gradvis nedlæggelse af Risøs forskningsenheder: “Den enkelte medarbejder kommer sandsynligvis ikke til at opleve ændringer som følge af direktørskiftet – afdelingscheferne vil være de samme, med samme gennemslagskraft”, forsikrede Bjarklev ved sin tiltrædelse.

Første nedskæring har ramt Risø-administrationen, hvor flere enheder som it, kommunikation, bibliotek og innovation er overført til DTU’s afdelinger i Lyngby. Herved er der sparet 10,9 fuldtidsstillinger. Nedskæringerne begrunder ledelsen med, at der er dobbelt så mange administrative medarbejdere på Risø DTU pr. forskningsmedarbejder i forhold til på andre DTU-institutter, og at der hermed var fedt at skære bort. Tillidsfolk betvivler imidlertid udregningen og har ikke fået forelagt tilfredsstillende udregninger fra ledelsen, skriver INGENIØREN d.d. (se artikel [nedenfor (red.)]).

Anonyme kilder på Risø fortæller, at medarbejderne ikke er blevet hørt om ledelsens plan og er meget utrygge. De oplever, at Risø er sat udenfor processen som dikteres fra Pallesens rektorat; DTU-ledelsen er i færd med at bruge “salamimetoden”, så overflytningen af administration vil blive fulgt en langsom afmontering af forskningen, så denne ind-fusioneres under DTU-forskning. Nogle kalder ligefrem DTU-ledelsens fremfærd ”en fjentlig overtagelse”.

Ingen på Risø ønsker at stå frem med kritiske citater, da de frygter repressalier fra rektor Pallesen, der er kendt for at trække kritiske røster til kammeratlig samtale eller ligefrem at true med fyring. Og DTU-ledelsen vil ikke interviewes. Prorektor oplyser, at han har en tætpakket kalender og tidligst kan tale med INGENIØREN i næste uge – og efter at have modtaget skriftlige spørgsmål på forhånd…

***

Ingeniøren, d. 30. maj 2011 kl. 12:38
http://ing.dk/artikel/119603-risoe-medarbejder-vi-er-kommet-paa-slagtebaenken
Risø-medarbejder: »Vi er kommet på slagtebænken«
De administrative funktioner på Risø DTU er overflyttet til DTU’s centrale afdelinger. Medarbejderne frygter nu, det samme vil ske for forskningen. De har mistet tilliden til den nye ledelse, som heller ikke har tid til at tale med Ingeniøren.
af Jens Ramskov

[kort uddrag]:
Voldsomme forandringer blæser ind over Risø DTU, hvor DTU’s prorektor Anders Bjarklev har sat sig i spidsen for nedskæringer og omlægninger, som har efterladt medarbejderne i dyb frustration.

[intern ref.]
***

No comments:

Post a Comment