Thursday, May 5, 2011

Professor-smæk til rektor i Penkowa -sag

Ritzaus Bureau d. 4. maj, 2011 kl. 6:00
Citathistorie fra Berlingske:
Professor-smæk til rektor i Penkowa -sag
Årsagen til skandalen er ikke Penkowas opførsel, men dekanens kritisable udredning af de af disputatsbedømmelsesudvalget rejste problemer. Det er nærværendes redegørelses påstand, at håndteringen af Penkowas første disputatssag synes at repræsentere embedsforsømmelse og som sådan at være årsagen til den efterfølgende skandale.«
Så klar er konklusionen i en redegørelse udarbejdet af fem fremtrædende professorer fra Københavns Universitet (KU), Elisabeth Bock, Keld Danø, Niels Høiby, Jens Rehfeld og Niels Erik Skakkebæk. De har nu færdiggjort den bebudede rapport af KUs håndtering af Milena Penkowas første disputatssag tilbage i 2003. Dengang rejste et bedømmelsesudvalg bestående af tre professorer tvivl om videnskabeligheden af Penkowas metoder og resultater. Men selvom udvalget antydede, at der kunne være tale om groft uforsvarlig videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed, så valgte Ralf Hemmingsen, der dengang fungerede som dekan, egenhændigt at efterforske sagen. Ifølge redegørelsen skete det, selv om Ralf Hemmingsen hverken havde faste procedurer eller personlige erfaringer med efterforskning af sådanne sager, skriver Berlingske. Læs mere på: http://www.b.dk/nationalt/professor-smaek-til-rektor-i-penkowa -sag
Redaktionel kontakt:
Berlingske

[intern ref. og suppl.]

No comments:

Post a Comment