Friday, May 13, 2011

Penkowa og UVVU


Weekendavisen d. 13. maj, 2011 (1. sektion side 12)
Penkowa og UVVU
Philippe Grandjean, professor ved Syddansk Universitet og tidligere medlem af Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)

Under indtryk af hårrejsende sager om svindel i forskningen, især i USA, blev der i 1998 oprettet et dansk udvalg ( UVVU) til at vurdere eventuelle sager om uredelighed i forskningen herhjemme.
Det nye udvalg skulle sikre, at universiteterne ikke selv forsøgte at behandle mulige tilfælde af uredelighed.
Netop de amerikanske erfaringer havde tydeligt vist, at interessekonflikter let opstår, når universiteterne samtidig søger at værne om renommé, bevillinger og ansatte. Allerede ved udvalgets start blev forebyggelse anset for at være en vigtig opgave.
De første mistanker mod Penkowa opstod omtrent samtidig med en offentlig debat om Bjørn Lomborgs kontroversielle debatbog om miljøpolitik.
Forfatteren, en universitetslektor, blev indklaget for UVVU, som i 2003 fandt bogen objektivt uredelig. Men denne afgørelse blev underkendt af det daværende Forskningsministerium, der siden kraftigt indskrænkede UVVUs kompetence til at behandle sager om mulig uredelighed.
Universiteterne måtte som konsekvens nedsætte deres egne »praksisudvalg« for at tage sig af de sager, der falder uden for bekendtgørelsens snævre definitioner ( nogle er dog lempet lidt sidenhen). Det er lige præcis den situation, man gerne ville have undgået med oprettelsen af UVVU.
Ledelsen på Københavns Universitet har utvivlsomt søgt at dæmpe gemytterne omkring Penkowa , så uenighederne kunne håndteres i mindelighed.
Man har nok været fristet til at anse balladen for et resultat af kollegial jalousi snarere end noget så skræmmende og usædvanligt som uredelighed. Det kan man så bagefter kalde et fejlskøn. Sagen vil dermed være parallel til udenlandske sager, som også er gået skævt.
Vurderingen af sagsbehandlingen på Københavns Universitet bør ses i sammenhæng med de administrative muligheder for håndtering af sagen, herunder anmeldelse til det dengang stærkt kritiserede UVVU. Det kan på den baggrund forekomme paradoksalt, at det nuværende Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ligefrem har sat Københavns Universitet under skærpet tilsyn. Tværtimod må ministeriet snarest sørge for at genskabe et handlekraftigt forum til forebyggelse og vurdering af videnskabelig uredelighed.

[intern ref.]

No comments:

Post a Comment