Wednesday, June 8, 2011

Et incitament i den bibliometriske forskningsindikator

[uddrag (red.)]

Information
d. 8. juni, 2011 (1. sektion side 12)
http://www.information.dk/270398 Kommentar:
Styring i den forkerte retning
Den detaljerede målstyring på universiteterne og andre offentlige arbejdspladser betyder, at nye regler kan lede til handlinger, der er direkte kontraproduktive i forhold det egentlige formål. Her er et par eksempler fra universitetsverdenen
Af Nanna Mik-Meyer

Der er i dag mange utilsigtede konsekvenser af den detaljerede målstyring, som bliver et stadigt vigtigere ledelsesværktøj i disse år på offentlige arbejdspladser som for eksempel universiteterne.
[...]

Gode tidsskrifter
En tilsvarende, mulig uhensigtsmæssig konsekvens af en udmærket intention knyttet til publiceringskravet udgår fra det såkaldte bibliometri-arbejde, der pågår i disse år. Her skal en lang række faggrupper udvælge og vurdere relevante tidsskrifter inden for hver deres felt. Inden for de enkelte faggruppers lister, der løbende justeres, udvælges 20 procent af tidsskrifterne som særligt gode for området, hvorfor publicering i disse tidsskrifter giver ekstra point, der udløser øgede bevillinger til universitetet fra Videnskabsministeriet.
Nogle fagområder har valgt at støvsuge markedet for tidsskrifter for derved at få flest mulige tidsskrifter med i 20-procent-gruppen, der giver prestige til forskeren og økonomisk belønning til det universitet, forskeren er ansat på. Andre - knap så snedige og strategisk tænkende - faggrupper har valgt kun at tage gode og relevante tidsskrifter med i bruttolisten og dermed gjort deres 20-procent-gruppe af 'fine' tidsskrifter mindre og dermed vanskeligere at publicere i med den konsekvens, at deres fagområde genererer færre midler til universiteterne end konkurrerende fagområder, der har sat barren lavere.
Dette er blot et par eksempler på nogle af de utilsigtede konsekvenser af universiteternes incitamentsstruktur og den detaljerede målstyring, som vi ser på universiteterne i dag.

FAKULTET [at] INFORMATION.DK

[intern ref.]

No comments:

Post a Comment